know-thyself

КАКВО ТОЧНО Е ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПРОФИЛИРАНЕ?

Процес на детайлен анализ на дълбоките психологически характеристики на човека и тяхното влияние върху неговия живот.

За да научите повече за човешката природа, можете да се запознаете със Социо-Функционалната теория за човешката природа от тук.

СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА

Самият доклад представлява файл в  “PDF” формат, структуриран така, че да поднесе на достъпен език информация относно уникалните проявления на всяка от характеристиките на човешката природа.

Процесът на профилиране изследва общо 180 конструкта от човешката природа, групирани според психологическите потребности, на които служат, в 9 отделни групи:

 • Неудовлетворени психични потребности
 • Податливост към отделните емоции
 • Характерни модели на мислене
 • Физиологични предразположения с психологическа значимост
 • Нива на междуличностна чувствителност и междуличностни тенденции
 • Социални умения и групови механизми
 • Характерни (полезни) навици
 • Маладаптивни (токсични) поведения
 • Водещи ценности (вярвания, нагласи и предпочитания)

Това го превръща в услуга без еквивалент на пазара!

Всеки доклад, който изготвяме, носи информация за специфичните индивидуални характеристики на профилираното лице, които са уникални за него!

Това дава шанс на всеки да идентифицира точно какво може да направи, за да подобри представянето си, удовлетворението и щастието, което получава от живота си.

Психологическо профилиране

Да опознаем истински себе си е може би една от най-важните задачи в нашия живот!

Само тогава можем да имаме пълен контрол над живота си и да разбираме защо ни се случват нещата, които преживяваме.

Нещо повече – само тогава можем наистина да разберем как ни виждат другите хора и защо реагират и постъпват към нас по начините, по които го правят.

Не на последно място, само напълно самоосъзнатият човек е способен да удовлетворява истински потребностите си и следователно да поддържа добро психични здраве.

Има само два начина да опознаем напълно себе си…

 

 • Да посветим целия си живот на самонаблюдение и самоанализ, или…
 • Чрез психологическо профилиране

Не ви се чака цял живот?

Профилирайте се сега:

Изберете пакет:

Изберете предпочитан метод на плащане:

15 + 8 =

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ:

Етапите в процеса на профилиране
 • След поръчка, ще получите имейл с детайли относно плащането
 • Предлагаме следните варианти за плащане: PayPal и плащане по банков път (чрез IBAN).
 • След като потвърдим плащането, ще ви изпратим имейл с 3 линка, водещи до нашите инструменти за психологическо профилиране;
 • Когато приключите с инструментите (процесът отнема 3 дни по около час на ден) ще ни отнеме между един и три работни дни да изготвим вашият профил и да ви изпратим доклада.
 • Ще получите своя доклад, в “PDF” формат на посочения от вас имейл.
 • В случай, че сте избрали пакет “Профилиране +” или “Развитие”, ще се свържем с вас, за да насрочим 3 или съответно 6 онлайн сесии.
 • Всяка сесия е с продължителност около час и половина.
 • Винаги се стремим да проявяваме гъвкавост при определяне графика за сесиите и да се съобразяваме с вашите възможности. С други думи, насрочваме предварително всяка сесия в удобен и за двете страни момент.
 • Всяка сесия се осъществява в удобен за клиента канал, чрез видео и аудио връзка (Напр. “Skype”, “Microsoft Teams”, “Viber”, “Telegram”, “Facebook messenger”, “Google Hangouts” и др.)
 • Сесиите са водени от професионален психотерапевт.
Методология, Ноу-Хау и Инструментариум
 • Психологическото профилиране се осъществява чрез комбинация от тествани и доказали се във времето психометрични инструменти, допълнени от индивидуални сесии за проверка и потвърждаване на резултатите и предоставяне на обратна връзка.
 • Сесиите се водят от сертифицирани психотерапевти и коучове с богат опит в индивидуалната, семейна и групова психотерапия и организационно консултиране.
 • Характеристики на нашият инструмент: SFPI-R (Socio-Functional Personality Inventory-Revised ®):

– Състои се от 3 части; Попълването на всяка изисква приблизително 45-60 минути ; Всяка се предлага на 2 езика (Английски, Български);

– Стандартизация: Инструментите са нормирани спрямо представителна извадка от повече от 11 000 възрастни (на възраст между 18 и 69 години, на 4 континента: двете Америки, Европа и Азия; с различен пол, раса, професии, работно ниво и социален статус)

– Прогнозна валидност: Между . 77 и .87

 

 • Валидност: SFPI-R демонстрира изключителна валидност, с критериална валидност от 0,82, която надвишава средната критериална валидност на други подобни оценки с около 15%.

Валидността се отнася до точността на оценката. (По същество измерва ли това, което трябва да измерва). Въпреки, че има няколко вида валидност, на които психологията обръща внимание,  най-важната за нашите цели е т.нар. “Прогнозна валидност” или с други думи способността за предвиждане.

Тя ни казва колко точен е инструментът за прогнозиране на определен резултат. В контекста на анализ на личността, един добър инструмент ще може да предвиди как ще се представи изследваното лице в ​​конкретен контекст.

Валидността обикновено се измерва с коефициент между 0 и 1 (наречен корелационен коефициент на Пиърсън). Колкото по-близо е до единица той, толкова по-точна е предсказващата сила на инструмента.

Прогнозната валидност на нашите инструменти (SFPi-R) е между . 77 и .87 за прогнозиране на резултатите от реалния живот в 6-те изрично избрани области от живота:

Интимни отношения: .87
Работа, кариера и бизнес: .84
Управление на репутацията: .83
Родителство: .81
Психологическо здраве: .79
Личностно развитие: .77

За справка, добро сравнение е да се разгледа валидността за нещо напълно несвързано.

Например, прогнозната валидност на “Ибупрофен” за намаляване на болката е само 0,14.

За друг, по-тясно свързан пример, корелацията между структурираните интервюта за работа и представянето на работата е 0,18.

 • Надеждност: SFPI-R проявява изключителна надеждност с корелационен коефициент от 0,90 при повторно тестване, надхвърляйки средната надеждност при повторно тестване на подобни оценки с около 10%.
 • Стандартизация: SFPI-R разполага с установени норми, базирани на разнообразна извадка от над 11 000 души, което позволява точни сравнения.
 • Нормативни сравнения: SFPI-R осигурява перцентилни рангове, които позволяват на отделните лица да сравняват резултатите си с общата популация и конкретни подгрупи. 
 • Психометрични характеристики: SFPI-R демонстрира силни психометрични характеристики, с факторни натоварвания, надхвърлящи 0,6 за всички измервания, което надхвърля средните факторни натоварвания на подобни оценки с 25%.
 • Обективност: SFPI-R използва високо стандартизирана система за оценяване с минимално пространство за субективен пристрастеност или личен произвол.
 • Ясни инструкции и насоки: SFPI-R предоставя ясни и подробни инструкции, постигайки 98% разбираемост сред тестващите, в сравнение със средните 85% при другите оценки.
 • Достъпност: SFPI-R е достъпна на 2 езика, отговаряйки на глобалната аудитория и гарантирайки достъпност за разнообразни популации.
 • Етични насоки: SFPI-R стриктно спазва етичните насоки, гарантирайки поверителност и лична неприкосновеност.
 • Покритие на конструкцията: SFPI-R обхваща широк спектър от черти на човешката природа, включително 150 конкретни аспекта (конструкта / черти). Тя предоставя по-пълна оценка в сравнение с всички налични комерсиални и безплатни инструменти на пазара.
 • Стандартизирано оценяване и интерпретация: SFPI-R използва стандартизиран процес на оценяване, гарантирайки последователни и надеждни резултати. Нейните интерпретативни насоки постигат съгласие от 90% сред практикуващите, надхвърляйки другите оценки с 15%.
 • Обратна връзка от теста: SFPI-R генерира подробни персонализирани доклади, предлагайки задълбочен анализ и практически препоръки. Тестващите докладват 95% ниво на удовлетворение от ясността и полезността на обратната връзка, надхвърляйки другите оценки с над 20%.
 • Научна подкрепа: SFPI-R е изградена на базата на Социо-Функционалната теория . Тя е подкрепена и от меата-анализ на няколко лонгитюдни изследвания (15+ г.) на повече от 20 000 индивиди, на 4 континента (Южна и Северна Америка, Европа и Азия). Изследванията предоставят задълбочена информация за връзката между характеристиките на изследваните лица и последиците за техния живот.
 • Постоянно подобрение: SFPI-R претърпява редовни актуализации въз основа на обратна връзка от практикуващите и потребителите, както и от обновяване на нормите,  гарантирайки нейното постоянно развитие. 
Политика за възстановяване на средства
 • В случай на закупуване на пакета “Основно профилиране” – Веднъж след като получите своя доклад, няма възможност за възстановяване на сумата поради информационния характер на продукта.
 • В случай на закупуване на пакета “Профилиране + ” – средствата за последните две сесии са възстановими, ако решите, че тези сесии вече не са ви необходими. В този случай трябва да потвърдите устно по време на първата (от 3) сесия и да изпратите заявление писмено на нашия официален имейл незабавно след първата (от 3) сесия. В този случай ще получите възстановяване на сумата от 78 евро (еквивалента на последните две сесии).
 • В случай на закупуване на пакета “Развитие” – отново средствата за последните две сесии са възстановими, ако решите, че тези сесии вече не са ви снеобходими. В този случай трябва да потвърдите устно по време на първите 4 (от 6) сесии и да изпратите заявлението писмено на нашия официален имейл незабавно след първите 4 (от 6) сесии. В този случай отново ще получите възстановяване на сумата от 78 евро (еквивалента на последните две сесии).

НА КАКВИ ВЪПРОСИ ОТГОВАРЯ ПРОФИЛИРАНЕТО?

 

 • Защо правя нещата, които правя?
 • Кои свои потребности не успявам да удовлетворя и защо?
 • Защо са ми се случвали негативните неща, които съм преживял/а?
 • Има ли риск да развия някакви психични разстройства и какви?
 • Как най-вероятно ще реагирам в определени ситуации в бъдещето?
 • Кои са силните ми страни и какви таланти имам?
 • Кои са слабите ми страни, по какви начини се самосъботирам в живота, без да разбера?
 • Какво ме спъва в постигането на целите ми?
 • Как истински да се наслаждавам на живота и кое е полезно и кое не (за мен)
 • Каква сфера на работа / развитие е добре да избера на базата на моя профил?
 • Какво ме възспира да повиша стандарта си на живот и да изкарвам повече пари?
 • Какви интимни партньори е добре да търся на базата на моя профил?
 • Кои мои черти водят до проблемите, които имам с интимните си партньори и как?
 • Какво ми пречи да получа признанието, което заслужавам?
 • Какви предразсъдъци и нерационални мисли ми пречат, без да знам?
 • Как физиологията ми работи за или против мен?
 • Как гледат на мен другите хора и каква репутация изграждам без да знам?
 • Каква среда създавам около себе си и как влияя на околните?
 • Защо хората не оценяват усилията, които полагам и помощта, която давам?
 • Какво ме мотивира на дълбоко подсъзнателно ниво?
 • Защо не съм щастлив/а и какво би ме направило щастлив/а в дългосрочен план?

КАК ТОВА ПОЗНАНИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ РАЗВИЕТЕ?

 

 • Ще научите кои са общочовешките психични потребности и как се удовлетворяват;
 • Ще подобрите способността си да идентифицирате и да се предпазвате от рискове;
 • Ще подобрите способността си да поддържате по-добро физическо и психично здраве;
 • Ще подобрите способността си да предвиждате промяната и да се адаптирате към нея;
 • Ще подобрите способността си да виждате гледната точка на другите хора и да ги разбирате;
 • Ще подобрите способността си да идентифицирате възможности за растеж и развитие;
 • Ще подобрите способността си да идентифицирате истински полезните за вас неща;
 • Ще сподобрите способността си да си поставяте смислени (за вас) дългосрочни цели;
 • Ще подобрите способността си да идентифицирате, да си набавяте и да задържате ресурси;
 • Ще подобрите способността си да изграждате и задържате близки и интимни взаимоотношения;
 • Ще подобрите способността си да си набавяте социален статус и да се изкачвате в социалната йерархия;
 • Ще подобрите способността си даанализирате логически и рационално обстоятелства и явления;
 • Ще повишите ефективността си и способността за постигане на резултати;
 • Ще подобрите способността си за ефективна социализация;
 • Ще повишите способността си за контрол и оказване на влияние над другите хора;
 • Ще повишите способността си истински (адаптивно) да помагате на другите хора;
 • Ще подобрите способността си да да изграждате добра репутация и бъдете приемани по-добре;
 • Ще повишите способността си да си набавяте и поддържате щастие!

ВЯРВАМЕ В ТЕБ!

ЧЕ СИ ЗАСЛУЖАВАШ!

ЧЕ  ИМАШ УНИКАЛНИ, КРАСИВИ И БЕЗЦЕННИ КАЧЕСТВА, ЗА КОИТО ДАЖЕ И НЕ ПОДОЗИРАШ!

 

Нашата мисия е да ти помогнем да ги откриеш и да ги покажеш на света в целия им блясък!

Осъзнай и покажи на света колко много можеш да му дадеш!

ПРИЛОЖИМОСТ НА НАУЧЕНОТО ОТ ДОКЛАДА:

(Или какви са реалните ползи, които ще извлечете за всяка от основните сфери на живота)

Любов, Връзки и Семейство

 • Ще разберете как индивидуалните ви характеристики влияят на способността ви да осъществите качествени взаимоотношения, независимо в кой от етапите на връзката се намирате (търсене, ранна връзка, зряла връзка);
 • Ще разберете кои са силните и кои слабите ви страни в контекста на интимните взаимоотношения. С други думи, какво да правите и какво не, ако искате да подобрите връзката си;
 • Ще разберете как несъзнателно самосъботирате взаимоотношенията си с потенциални или настоящи партньори;
 • Ще можете да си отговорите на трите основни въпроса за връзките: 1) Какъв тип партньор е добър за мен (според моите характеристики)?  2) Как да спечеля и задържа такъв партньор? 3) Как мога да се справя с междуличностните предизвикателства във връзката и да изградя трайни и продуктивни взаимоотношения с този партньор, запазайки любовта силна?

Родителство

 • Ще разберете как индивидуалните ви характеристики влияят на способността ви да бъдете добри родители и какво можете да направите по въпроса;
 • Ще разберете какви негативни влияния оказвате на децата си;
 • Ще разберете как несъзнателно се самосъботирате в родителския процес;
 • Ще резберете как вашата човешка природа ви спъва във всяка от трите основни задачи на родителството (грижа за потребностите на детето, обучаване на детето само да се грижи за потребностите си и грижа за собствените си потребности в контекста на интеракция с детето);
 • Ще осъзнаете кои точно са силните ви страни в контекста на родителството и как да ги използвате по най-продуктивния възможен начин;
 • Ще разберете как да се грижите за децата си така, че те да могат да водят по удовлетворен, щастлив и смислен живот;

Психично Здраве

 • Ще можете да идентифицирате видове предизвикателства, които произвеждат големи количества стрес във вас;
 • Ще можете да идентифицирате типовете ситуации, за които да се подготвите и типовете, които въобще да избягвате въз основа на това, което ви стресира най-много.
 • Ще научите има ли психични разстройства,  които сте предразположени  да развиете и ако има – какви.
 • Ще разберете кои са общочовешките потребности и кои от тях не успявате да удовлетворявате трйно във времето;
 • Ще разберете какво ви пречи да ги удовлетворявате;
 • Ще осъзнаете негативните последици за здравето и живота ви, произхождащо от неспособността да удовлетворявате потребностите си;
 • Ще идентифицирате точно какво можете да направите, за да подобрите способността си за удовлетворяване на потребностите, а оттам и да подобрите психичното си здраве и качеството си на живот;

Работа, Кариера и Бизнес

 • Ще идентифицирате правилните кариерни направления за вас (според профила ви), за да бъдете по-мотивирани, удовлетворени и щастливи от професионалния си живот и да намирате смисъл в него;
 • Ще идентифицирате силните и слабите си страни в контекста на работните взаимоотношения;
 • Ще разберете как несъзнателно самосъботирате кариерата си;
 • Ще разберете какво ви липсва за да достигнете следващото ниво в кариерата или бизнеса;
 • Ще разберете как вашите характеристики се отразяват на способността ви да бъдете лидер;

Социални Контакти и Репутация

 • Ще разберете точно как другите хора гледат на вас и вашите характеристики;
 • Ще научите как другте хора тълкуват вашето поведение;
 • Ще разберете как репутацията ви спъва в преследването на целите ви;
 • Ще разберете с какви хора да се обграждате, ако искате да сте по-удовлетворени и щастливи и да намирате смисъл в социалните си контакти;

Личностно Развитие

 • Ще разберете какви са вашите личностни характеристики, за да можете да вземете информирано решение какво, защо и колко да развивате от тях;
 • Ще можете да се насочите в правилната за вас посока за личностно развитие, вместо да пръскате време, усилия и ресурси нахаолост.
 • Ще придобиете ясни дългосрочни цели за живота си и ще изградите последователен стратегически план за постигането им;

КАКВО КАЗВАТ ДРУГИТЕ ЗА НАС:

Не подозирах, колко много не знам за себе си… Мисля, че психологическото профилиране е процес, през който всеки човек с цели в живота, трябва да премине, ако иска да увеличи шансовете си за успех!

Александър Първанов

Architect & Partner, ACR (Architecture. Construction. Real Estate)

Това, което научих за себе си, ми помогна, както при работата с децата в моите центрове, така и в личните ми взаимоотношения със семейството!

Сияна Младенова

Owner/Manager/CEO, Smarty Kids

Дълго време не можех да си обясня, защо продажбите бяха такова предизвикателство за мен, докато не видях профила си… След това всичко придоби смисъл…

Джеймс Макинтош

Owner/Lead Consultant, Macintosh & Partners

Задълбоченото разбиране за собствените ми ценности, ме направи по-добър както в работата ми, така и като лидер, отговорен за успеха на моя екип!

Атанас Русев

CEO, Senior Embedded Software Engineer, Triple Helix Consulting

Станете един от близо 12 000 човека, преминали процеса на психологическо профилиране!

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

Попитайте ни: