Психологическото профилиране – обяснено:

Често ме питат какво всъщност е психологическото профилиране и как може да бъде полезно и приложимо в реалния живот.

Затова реших да разясня тези теми и да ги обясня по разбираем начин, позволявайки на всички да разпознаят потенциалната стойност в това, както и аз някога го направих.

За мен лично, това разбиране напълно промени живота ми!

Затова, ще карам по същество…

Психологическото профилиране е процесът на детайлен анализ на дълбинните характеристики на човек, които са отговорни за неговите поведения, избори и думи.

Опростено казано, информацията за тези характеристики осигурява яснота относно начина и причините за това как и защо един човек е склонен да се държи в бъдеще, както и причините зад неговите минали действия.

Това поражда въпрса – кои са конкретните характеристики, които са включени в психологическото профилиране?

Различните методологии за профилиране проучват и оценяват различни видове характеристики. Въпреки това, по-долу предлагам изчерпателен списък с потенциални характеристики с психологическо значение, които могат да бъдат изследвани и оценявани.

Ако обмисляте преминаването през подобен процес, препоръчително е да намерите методология, която оценява възможно най-много от тези характеристики:

 • Психологически потребности (дълбоки подсъзнателни мотиви)
 • Податливост към различните емоции (емоционални механизми)
 • Типични модели на мислене (интелектуални механизми)
 • Физиологични предразположения с психологическа значимост (физически дадености, свързани с психологическите потребности)
 • Нива на междуличностна чувствителност и междуличностни тенденции (междуличностна емоционалност)
 • Социални умения и групови механизми (социални механизми)
 • Адаптивни навици (типични поведения)
 • Маладаптивни (токсични) поведения (типични проблемни поведения)
 • Основни (водещи) ценности (вярвания, нагласи, предпочитания, предразсъдъци / предубеждения)

Комбинацията от тези характеристики образува това, което обикновено се нарича «човешка природа».

«И какво от това?» ще попитате…

Всяко знание има смисъл само ако може да бъде приложено в реалния живот.

СтойСмисъла на това да разбираме както другите, така и себе си в дълбочина, се крие във възможността за практическото приложение на това разбиране.

Ето списък с потенциалните области на живота, които могат да бъдат по-добре разбрани а оттам и подобрени след психологическо профилиране:

 1. Удовлетворение на потребностите  и психичното здраве: Психологическото профилиране осигурява ясна представа за основните психологически нужди на човек и идентифицира пречките пред тяхното задоволяване. Също така разкрива предразположението към психологически разстройства и често предлага потенциални превантивни мерки.
 2. Защита и Сигурност: Профилирането разкрива големите рискове за физическата безопасност на човека, както и за обществената му репутация, идващи от обкръжаващия го свят.
 3. Физическо здраве и благополучие: Профилирането предлага яснота относно здравословните рискове, свързани с типичните поведения на човека и потенциални здравословни проблеми, с които може да се сблъска, заради тях.
 4. Справяне със стреса: Профилирането идентифицира скритите източници на стрес и осигурява на човека умения за развитие на подходящи механизми за справяне, своевременно идентифициране на стресови ситуации и дава възможността за цялостно избягване на стреса.
 5. Лично развитие: Профилирането помага за идентифициране на силните и слабите страни на човека, както и областите, в които човек може да притежава истински талант, като улеснява личния растеж и спестява време, фокусирайки човека върху конкретни области за потенциално развитие.
 6. Хобита, забавления и удоволствия: Профилирането идентифицира областите от живота, които носят потенциала за максимално удоволствие и радост, позволявайки на хората да живеят живота си «с пълни шепи».
 7. Успешна кариера: Профилирането осветлява личните характеристики, които могат да пречат на израстването на човека в кариерата и бизнеса. То помага на хората да се насочат към правилния професионален път въз основа на техния профил.
 8. Пари и богатство: Профилирането разкрива подсъзнателни тенденции и поведения, които могат да пречат на натрупването на средства, като позволява на хората да се справят с тези проблеми и да излязат от нищетата или да постигнатжеланите финансови върхове.
 9. Взаимоотношения: Профилирането помага да се разгадаят причините зад затрудненията при намирането на партньор, изграждането на интимни взаимоотношения и създаването на функционални семейства. То помага на хората да идентифицират правилните за тях потенциални партньори и да подобрят настоящите си взаимоотношения. То отговаря на въпроса: “Защо не вървят нещата добре?”
 10. Родителство: Профилирането осигурява представа за влиянието, което имаме върху децата си, как нашите недостатъци се отразяват на възпитанието, което им даваме. Също така, предлага начини за подобряване на уменията ни като родители.
 11. Набавяне на признание и социален статус: Профилирането помага на човека да разбере защо не получава признанието и уважението, които смята, че заслужава. В допълнение, дава добри насоки за това, какво човекът би могъл да направи по въпроса.
 12. Вземане на рационали решения:  Профилирането помага да се идентифицират подсъзнателните предразсъдъци, ирационалностите и менталните изкривявания, които затрудняват рационалното мислене. То увеличава осведомеността за емоционалните влияния и развива емоционалната интелигентност. Спомага поставянето на правилните (за човека) дългосрочни цели.
 13. Подобряване на ефективността: Профилирането разкрива как човек най-често прахосва усилията си и предлага начини за оптимизиране на използването на енергия, време, ресурси и социални контакти.
 14. Социални контакти: Профилирането предоставя задълбочено разбиране за социалните механизми, които действат по време на взаимодействието на човека с другите хора. То отговаря на въпроса “Защо някои хора не ме харесват?” и предлага насоки за това с какви хора да изграждаме взаимоотношения, за да са «правилните» за нас (въз основа на профила ни).
 15. Набавяне на всласт:  Психологическото профилиране осветлява причините за затрудненията на хората да влияят на другите и да придобиват контрол над процесите. То позволява на човека  да разбере какво е необходимо, за да постигне целите си чрез другите или в група. Също така помага да се идентифицира как другите могат да влияят и манипулират човека, като му позволява да се защити.
 16. Да помагаме на другите: Профилирането осветлява причините за това, защо понякога хората не ценят нашата помощ. То предоставя насоки за това как да оказваме ефективна помощ, така че да бъдем истински полезни и това да бъде осценено от другите. Също така и как да потърсим помощ, когато е необходимо.
 17. Да бъдем приемани и да получаваме честно отношение: Профилирането разкрива проблематични поведения, които могат да влияят отрицателно на начина, по който ни възприемат другите. Нашите избори, думи и действия влияят на мнението на хората, което има последици за нашия живот и шансовете ни за успех. Психологическото профилиране осветлява начина, по който ни възприемат другите и негативните социални последствия, които могат да възникнат, вследствие на репутацията, която изграждаме.
 18. Набавяне на Щастие: Не на последно място, профилирането осигурява пълна яснота относно дейностите, обстоятелствата, хората и нещата, които носят щастие на конкретния човек. То отговаря на въпроса “Какво е щастието за мен?” въз основа на неговия профил.

Това са само някои от областите, в които психологическото профилиране може да има приложение и да допринесе за постигането на по-балансиран, успешен, удовлетворителен и щастлив живот. Разбирането за нашите психологически характеристики и работата с тях може да има силно въздействие върху нашата личност и жизнен път.

Знанията, придобити чрез психологическото профилиране, могат да бъдат приложени в различни сфери на живота.

Ето някои примери:

 • Семейна терапия: Профилирането може да идентифицира различията между партньорите, като източник на проблемите във взаимоотношенията.
 • Индивидуална терапия: Профилирането помага да се идентифицират истинските причини за психологически проблеми при отделния човек.
 • Програми за подкрепа на родителството: Профилирането помага на родителите да се справят с предизвикателствата на родителството.
 • Кариерно консултиране: Профилирането показва подходящи професионални сфери (за конкретнич воек) и нуждите от развитие, които отделния човек има, за да преследва идентифицираните кариерни възможности.
 • Развитие на лидерството: Профилирането осветлява подходящи програми за развитие на уменията на хора в лидерски позиции.
 • Подбор на персонал: Профилирането спомага процеса на оценка за това дали дадено лице е подходящо за конкретна позиция и/или организация.
 • Програми за управление на репутацията: Профилирането определя критичните слаби места, които могат да навредят на репутацията на дадено лице.
 • Криминално профилиране (на престъпници): Профилирането помага при идентифицирането на извършителите на престъпления, както и предвиждането на бъдещи престъпления.

Това са само някои от примерите, а възможностите за приложение на психологическото профилиране са многобройни.

Сега, когато имате представа какво представлява психологическото профилиране, неговите ползи и потенциални приложения, може да се запитате в кои области на вашия живот този процес би могъл да бъде полезен, както и дали не бихте искали самите вие да преминете през него…

Ако идеята ви блазни, можем да ви предложим тази услуга, в пълния и размер (разбирайте – анализ на пълния списък от споменатите в началото на статията типове характеристики на вашата човешка природа).

Научете повече оттук!